Johanna in gesprek met 200 inwoners

Vanaf half september tot eind dit jaar zijn Zorgbelang Fryslân en Stichting Welzijn “Het Bolwerk” gespreksgast bij ruim 200 inwoners van Dongeradeel. In vrijwel alle dorpen en wijken worden bijeenkomsten georganiseerd. Dorps- en wijkbewoners zijn gevraagd om zelf 10 mensen bij hun thuis uit te nodigen voor deze avonden. Zorgbelang Fryslân en Het Bolwerk nemen deel aan deze gesprekken om te horen wat inwoners zelf van hun leefomgeving vinden en wat hun wensen of zorgen zijn voor de toekomst.
“We geloven sterk in de kracht van de burger”, zegt Margreet de Graaf, directeur van Zorgbelang Fryslân. “Mensen zijn beter dan wie dan ook in staat om met elkaar oplossingen te bedenken die echt passen bij hun dorp of wijk. “En daar moeten we allemaal gebruik van maken.”, vult Anne Wiep Bloem, interim- directeur van Stichting Welzijn Het Bolwerk aan. “Er is alleen toekomst voor goede zorg en een leefbaar gebied als er maatwerk geleverd wordt. Organisaties moeten mensen en wijken gaan ondersteunen vanuit hun specifieke wensen.”
Het doel van deze bijeenkomsten is dat inwoners zelf met elkaar in gesprek gaan over hun wijk en dorp. Op een ontspannen manier kunnen allerlei onderwerpen de revue passeren. “Het feit dat we niet met dichtgetimmerde vragen werken, zorgt er ook voor dat we geen dichtgetimmerde antwoorden krijgen. Het zijn daardoor altijd waardevolle gesprekken”, aldus Trees Flapper, projectleider.
Na elke serie gesprekken, worden de uitkomsten voorgelegd aan alle deelnemers in het dorp of de wijk. “Een extra check om te kijken of we goed geluisterd hebben en een prima manier om de gemeenschap zelf desgewenst ook in beweging te krijgen” aldus Reina Hes Mienskipswurker van Het Bolwerk.
In 2014 zal Zorgbelang Fryslân de uitkomsten intensief bespreken met de gemeente, zorgverzekeraar en met woningcorporaties en zorgorganisaties zodat zij in staat zijn om alle veranderingen in zorg en welzijn vanuit het perspectief van de inwoners vorm te geven.