Eerste project uitkomsten bekend

In het laatste kwartaal van 2013 zijn met ruim 200 inwoners van Dongeradeel gesprekken gevoerd in het kader van het project Gebiedsgerichte Zorg vanuit Inwonersperspectief.
Ook zijn er interviews afgenomen bij een aantal individuele patiënten en een aantal groepen patiënten. Alle uitkomsten zijn zorgvuldig geanalyseerd en hebben per dorp (wijk), per aanbieder en per financier een aantal ideeën opgeleverd.

In de dorpen en wijken is Stichting Welzijn Het Bolwerk al samen met de burgers aan de slag. Voor de Mienskipswurkers zijn de uitkomsten en adviezen goed bruikbaar om deze verder op lokaal niveau en vanuit de lokale kracht verder vorm te geven.

Op 25 juni zullen de uitkomsten verder besproken worden met alle actieve aanbieders en financiers in het gebied.


Regie bij de klant
Naast genoemde ideen valt een verschil tussen de bezoekers van de Johanna bijeenkomsten en patiënten op. Waar de inwoners tijdens de Johanna bezoeken vaak krachtig (zelfs strijdlustig) reageerden, zag het project bij patiënten en patiëntengroepen vaak een berustende, afwachtende houding.

Op basis van deze ervaringen en verhalen is gekeken of er een verband is tussen de financieringswijze en de uitvoering van de zorg en tussen de uitvoering van de zorg en de regie van de cliënt.

De uitkomsten zijn helder en komen ook op 25 juni aan de orde.