Het dorp en de wijk aan zet!

Het dorp en de wijk aan zet!

In oktober is de tussenrapportage “Zorggebiedsgericht vanuit Inwonersperspectief” besproken met de Stakeholders van het project.

De eerste uitkomsten van het project laten onder meer zien dat:

  Op basis van deze uitkomsten wordt een aantal aanbevelingen gedaan. De – nu nog redelijke abstracte - aanbevelingen zijn met name gericht op
  • versterking van de positie van de patiënt en het stimuleren van eigen regie,
  • participatie en ondersteuning van inwoners,
  • preventie op een aantal specifieke gebieden zoals eenzaamheid, alcoholmisbruik en chronische ziekten.

  Op basis van de uitkomsten van het project tot nu toe, is een aantal toekomstscenario’s ontwikkeld. Hieruit blijkt dat de regie van de cliënt en participatie vanuit de gemeenschap het meest optimaal ondersteund wordt als de inkoop- en toeleidingsregels aangepast worden. Het huidige stelsel van productiefinanciering en indicatiestelling stimuleert de eigen regie en de participatie onvoldoende. De toekomstscenario's zijn beschreven in een artikel, dat via deze link te downloaden is.

  Dorp- en wijkprojecten
  De Stakeholders hebben gevraagd om op basis van de uitkomsten en aanbevelingen een aantal concrete projectvoorstellen te ontwikkelen. Grote vraag daarbij was, hoe kunnen we de projecten definiëren, zonder dat daarbij het eigenaarschap uit het dorp of uit de wijk verdwijnt. Uiteindelijk is gekozen voor een werkwijze die we tegenkomen bij huizenbouwers en architecten.

  Als iemand een huis laat bouwen, hoeft hij geen verstand te hebben van bouwmaterialen, van constructies of van heipalen. Een architect vertaalt zijn woonwensen naar een plan. En als hij het eens is met dit plan, wordt het huis gebouwd aan de hand van deze eisen.

  De komende weken zijn er gesprekken met inwoners in Anjum, Hantum en het Fugellân in Dokkum. Mogelijk zijn meer gesprekken met hen nodig en/of gesprekken in andere dorpen. We merken enthousiasme voor de ideeën en voor de werkwijze, maar ook aarzeling bij de aanwezige inwoners. Hun rol als dorpsbelang verandert op deze manier. En wil dorpsbelang die rol wel? En wil “ik” als lid van dorpsbelang wel zo’n rol en wat gaat dit betekenen voor de toekomst?


  Project ideeën
  De werkvorm Johanna met ruim 140 inwoners en de gesprekken met een groep van 30 patiënten en kwetsbare ouderen hebben een schat aan praktische ideeën opgeleverd. Na bespreking met de gemeenschap kunnen een of meerdere projecten ontwikkeld worden. Dit zijn de ideeën:
  • Het is jammer dat er in ons dorp geen plek is waar ouderen overdag naar toe kunnen voor een praatje, een activiteit of opvang. Zou dat hier te organiseren zijn?
  • Er zijn weinig geschikte woningen voor ouderen. Hierdoor kan straks lang niet iedereen in ons dorp blijven wonen. Zijn er alternatieven zodat ouderen toch in ons dorp kunnen blijven wonen?
  • Als je thuiszorg hebt, komen er heel veel mensen over de vloer. En wat je zelf belangrijk vindt, daar wordt maar weinig echt naar geluisterd. Kan dat niet anders? Het zou zo mooi zijn als patiënten meer hun eigen leven kunnen blijven leiden en de zorg gewoon aansluit op de behoefte van de mensen. Is dat niet te regelen?
  • We betalen veel geld voor de zorgverzekering. Maar wat we er voor krijgen daar hebben we geen enkele invloed op. Weet de zorgverzekeraar wel wat we willen en kan hij niet meer rekening houden met onze wensen in ons gebied?
  • Vervoer is voor ouderen best een probleem in ons dorp. En vanuit de Wmo wordt hier op bezuinigd. Zijn er geen slimme alternatieven te bedenken zodat ouderen toch daar kunnen komen waar ze willen.
  • Eenzaamheid en alcoholmisbruik is een probleem in ons dorp. Daar mogen we de ogen niet voor sluiten. Maar hoe dringen we deze grote problemen terug? En wie kan ons daarbij helpen.
  • Er verandert zoveel in de zorg. Bij wie kunnen we straks terecht als we een vraag hebben of als we een klacht hebben? En bij wie moeten we straks de zorg aanvragen? Wat zou het mooi zijn als er een vertrouwd persoon is die de antwoorden geeft of zoekt op al die vragen.
  • Mensen in ons dorp worden ouder. Uit cijfers blijkt dat een ziekte als diabetes erg op de loer ligt. Zijn er nu al activiteiten te bedenken die deze ziekte zo veel mogelijk buiten onze deuren houdt?


  De lijst kan door het dorp of de wijk bijgesteld en aangevuld worden. Oplossingen worden geïnventariseerd. Aan de hand van de keuze die de dorpen of wijken maken, gaan we met zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, de gemeente en zorgverzekeraar kijken of we definitieve projecten van de grond kunnen krijgen. Het kan ook zijn dat er vanuit deze partijen aanvullende projectvoorstellen gedaan worden die we mee gaan nemen.