Kennismaken met Johanna

Op 7 januari trok een bus met dertig medewerkers, professionals en bestuurders vanuit diverse organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen door de fraaie gemeente Dongeradeel. Op deze informele wijze maakten ze kennis met het gebied en met de eerste uitkomsten van de werkvorm Johanna.

De tocht liep van Hantum, naar Holwerd en Ternaard. Vervolgens werden Wierum, Nes en Paesens Moddergat aan gedaan. In vrijwel elk dorp werd gestopt en toegelicht wat Johanna in dat dorp had gehoord. In Ternaard en in Paesens Moddergat stapte een inwoner van het dorp in om te vertellen wat de werkvorm Johanna het dorp had gebracht en hoe zij graag verder willen.

Met name de verhalen van de inwoners leidden in de bus tot informele gesprekken over de toekomst van de zorg in het gebied. Duidelijk werd dat maatwerk en samenwerking tussen organisaties en de lokale gemeenschap de grote uitdagingen is voor het welslagen van de transities in de zorg.

Inspirerende verhalen onderweg

In de middag maakten de deelnemers zelf kennis met de werkvorm Johanna. In een tweetal sessies volgden ze hetzelfde programma als de burgers uit de diverse dorpen. Met behulp van een Ranking Game werden belangrijke waarden opgehaald en Johanna kreeg uitstekende adviezen met betrekking tot haar wens om oud te willen worden in Dongeradeel.

Johanna gaat zich thuis voelen in Dongeradeel en na de inspirerende verhalen en ideeën van de deelnemers maakt ze zich voor de toekomst wat minder zorgen.