May 2014

Eerste project uitkomsten bekend

In het laatste kwartaal van 2013 zijn met ruim 200 inwoners van Dongeradeel gesprekken gevoerd in het kader van het project Gebiedsgerichte Zorg vanuit Inwonersperspectief.

Ook zijn er interviews afgenomen bij een aantal individuele patiënten en een aantal groepen patiënten. Alle uitkomsten zijn zorgvuldig geanalyseerd en hebben per dorp (wijk), per aanbieder en per financier een aantal ideeën opgeleverd.
Lees meer...