Nov 2014

Het dorp en de wijk aan zet!

In oktober is de tussenrapportage “Zorggebiedsgericht vanuit Inwonersperspectief” besproken met de Stakeholders van het project.
De eerste uitkomsten van het project laten onder meer zien dat:
  • patiënten niet ervaren dat hun eigen regie gestimuleerd wordt,de mantelzorg door “de eigen kring” geboden wordt en vrijwel nooit breder,
  • de buurt wel meer wil participeren maar niet weet hoe men dit moet aanpakken.
Lees meer...