Sep 2013

Johanna in gesprek met 200 inwoners

Vanaf half september tot eind dit jaar zijn Zorgbelang Fryslân en Stichting Welzijn “Het Bolwerk” gespreksgast bij ruim 200 inwoners van Dongeradeel. In vrijwel alle dorpen en wijken worden bijeenkomsten georganiseerd. Dorps- en wijkbewoners zijn gevraagd om zelf 10 mensen bij hun thuis uit te nodigen voor deze avonden. Zorgbelang Fryslân en Het Bolwerk nemen deel aan deze gesprekken om te horen wat inwoners zelf van hun leefomgeving vinden en wat hun wensen of zorgen zijn voor de toekomst.Lees meer...