Het dorp en de wijk aan zet!

In oktober is de tussenrapportage “Zorggebiedsgericht vanuit Inwonersperspectief” besproken met de Stakeholders van het project.
De eerste uitkomsten van het project laten onder meer zien dat:
  • patiënten niet ervaren dat hun eigen regie gestimuleerd wordt,de mantelzorg door “de eigen kring” geboden wordt en vrijwel nooit breder,
  • de buurt wel meer wil participeren maar niet weet hoe men dit moet aanpakken.
Lees meer...

Projectbijeenkomst: Zorg regisseer je aan de keukentafel

Elke zorgorganisatie, elke gemeente en verzekeraar heeft de eigen regie hoog in het vaandel. In de praktijk echter, zo is een van de uitkomsten van het project, zien we daar niets van terug.

Uit een grondige analyse blijkt dat dit te maken heeft met de wijze waarop de zorg gefinancierd wordt en de manier waarop de toegang tot zorg is georganiseerd.
Lees meer...

Eerste project uitkomsten bekend

In het laatste kwartaal van 2013 zijn met ruim 200 inwoners van Dongeradeel gesprekken gevoerd in het kader van het project Gebiedsgerichte Zorg vanuit Inwonersperspectief.

Ook zijn er interviews afgenomen bij een aantal individuele patiënten en een aantal groepen patiënten. Alle uitkomsten zijn zorgvuldig geanalyseerd en hebben per dorp (wijk), per aanbieder en per financier een aantal ideeën opgeleverd.
Lees meer...

Kennismaken met Johanna

Op 7 januari trok een bus met dertig medewerkers, professionals en bestuurders vanuit diverse organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen door de fraaie gemeente Dongeradeel. Op deze informele wijze maakten ze kennis met het gebied en met de eerste uitkomsten van de werkvorm Johanna.Lees meer...

Johanna in gesprek met 200 inwoners

Vanaf half september tot eind dit jaar zijn Zorgbelang Fryslân en Stichting Welzijn “Het Bolwerk” gespreksgast bij ruim 200 inwoners van Dongeradeel. In vrijwel alle dorpen en wijken worden bijeenkomsten georganiseerd. Dorps- en wijkbewoners zijn gevraagd om zelf 10 mensen bij hun thuis uit te nodigen voor deze avonden. Zorgbelang Fryslân en Het Bolwerk nemen deel aan deze gesprekken om te horen wat inwoners zelf van hun leefomgeving vinden en wat hun wensen of zorgen zijn voor de toekomst.Lees meer...