Stacks Image 175
Stacks Image 180
De Friese gemeente Dongeradeel omvat de stad Dokkum (met 12.715 inwoners) en 28 dorpen.

Op 1 januari 2010 telt de gemeente Dongeradeel 24.409 inwoners. De wat grotere dorpen Anjum, Ternaard en Holwerd telden respectievelijk  12.715, 1180, 1445, en 1645 inwoners.

De bevolking van Dokkum maakt met 52,09% iets meer dan de helft deel uit van de gehele populatie van de gemeente Dongeradeel. In het Dokkum wonen iets meer vrouwen dan mannen namelijk 50,5%, maar in het totale selectiegebied ligt het gemiddelde percentage vrouwen met 49,82 % juist iets lager.

In vergelijking met Nederland met 50,50% vrouwen in Nederland, betekent dat Dokkum niet afwijkt van Nederland, maar het percentage in de totale selectie juist iets minder vrouwen wonen namelijk 49,9%.

Leeftijdsopbouw

In de gemeente wonen verhoudingsgewijs bijna evenveel jongeren in de leeftijdscategorie 15-24 als in Nederland namelijk 12,1% ten opzicht van 12,2%.

Het percentage jongeren van onder de 25 ligt iets lager dan het landelijk percentage, namelijk 11,5% [tov. 12,2]. Het percentage jongeren dat jonger is dan 14 jaar ligt nog wat lager met 10% ten opzichte van 12,8% in Nederland.


De categorie van ouderen tussen de 65-74 ligt in de gemeente juist weer een stuk hoger (12,5%) dan een landelijk percentage van 8,4%. Het percentage 75-plussers ligt nog weer hoger dan het landelijke percentage. 11,1% van de inwoners in Dongeradeel is 75 jaar of ouder. Landelijk is dit percentage 6,9%.
Voor de zorgvraag over vijf jaar betekent dat de chronische zorgvraag zal toenemen vanwege de verschuiving van deze leeftijdsgroep.
In de gemeente is een klein percentage van 2,1% van niet-westerse allochtone afkomst. Ten opzichte van Nederland (11%) is dat een verschil van bijna 9%.
Stacks Image 1434

  • Stacks Image 333
  • Stacks Image 335
  • Stacks Image 337

Blader met de pijltjestoetsen door de verschillende tabellen

Sociaal Economische Status
Stacks Image 1859
Dongeradeel is een gemeente waar relatief veel inwoners wonen met een lage opleiding en met een laag inkomens niveau. Ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (Dongeradeel absoluut 1219 inwoners in 2012, dat is 8% van de beroepsbevolking. Nederland = 7,1%) en het aantal werkeloosheidsuitkeringen (562 uitkeringen in juli 2013) ligt in vergelijking met de rest van Nederland hoger en steeg met 24% in een jaar tijd.

Het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente lag in 2011 met 400 uitkeringen en 2,4% iets onder het landelijk gemiddelde van 2,8 %. De verwachting is dat dit aantal -als gevolg van de werkloosheid- fors zal stijgen.
Naaststaand kaartje geeft een overzicht van de Sociaal Economische Status (2010) per postcode gebied in Dongeradeel.


Stacks Image 1867
Gebruik regelingen

In de gemeente Dongeradeel zijn er 6.195 huishoudens die gebruik maken van één of meer de genoemde regelingen regelingen. 4.355 huishoudens maken geen gebruik van een regeling.
De cirkeldiagrammen hieronder geven de verhouding weer in de gemeente Dongeradeel en voor Nederland tussen het aantal huishoudens dat van geen van de genoemde regelingen gebruik maakt en het aantal huishoudens dat van tenminste één regeling gebruik maakt.

Stacks Image 1880