Stacks Image 731

Johanna is 58 jaar. Ze is geboren in Dongeradeel. Op haar 17e kreeg ze verkering met Durk. Een timmerman uit Easterein. Durk en Johanna hebben een goed leven in Easterein. Twee kinderen die goed terecht zijn gekomen, een pracht kleinzoon (Jelte) mooi werk en genoeg vriendinnen.

Johanna heeft altijd gezegd: "Als ik later oud ben, wil ik terug naar Dongeradeel. Daar wil ik oud worden en sterven."

Midden in de crisis van 2013 heeft Durk een goed bod gekregen op zijn timmerbedrijf. Johanna vraagt de inwoners van Dongeradeel om advies. Is terug naar haar geliefde Dongeradeel verstandig?

Johanna is een werkvorm

Johanna is een werkvorm die door Zorgbelang Fryslân samen met het bedrijf "
de wet van Thomas" is ontwikkeld. Zij bestaat per wijk of dorp uit een tweetal avonden. Johanna nodigt inwoners van een buurt of wijk uit om met elkaar in gesprek te gaan over hun leefomgeving. Dit door het gebruik te maken van foto’s (wat is voor u belangrijkste plek van het dorp) en door Johanna een advies te geven.

Enerzijds maken deze hulpmiddelen de vraag concreet, anderzijds dragen de hulpmiddelen er zorg voor dat het verhaal niet te dichtbij komt.
De eerste bijeenkomst wordt door een bewoner thuis georganiseerd. Hij of zij nodigt zelf de deelnemers uit.

Slotbijeenkomst en verslag
Als afsluiting vindt er een slotbijeenkomst voor alle deelnemers in het dorpshuis plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van alle gesprekken teruggegeven aan het dorp.

De inwoners worden uitgedaagd na te denken over de toekomst; wat moet zo blijven, wat moet veranderen en wie heeft energie om een verandering op te pakken.

De cyclus wordt afgerond door de inwoners een brief van Johanna (en haar man Durk) te sturen.

Een voorbeeldbrief kunt u
hier downloaden.
  • Stacks Image 744
  • Stacks Image 746
  • Stacks Image 748
  • Stacks Image 756
  • Stacks Image 758
  • Stacks Image 760
Stacks Image 771
Overweegt u, of wilt u dat uw dorp, wijk of gemeente kennis gaat maken met Johanna? Neem dan contact op

Zorgbelang Fryslân.
Harlingertrekweg 53, 8913 HR  Leeuwarden
Telefoon: 058 - 215 92 22
E-mail:
info@zorgbelang-fryslan.nl
 

Wij helpen u graag!