Stacks Image 3573

In totaal zijn er met 30 patiënten en ouderen gesprekken gevoerd in Dongeradeel
In deze panelgesprekken en de individuele gesprekken zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 • Wat zijn ervaringen, verwachtingen en knelpunten ten aanzien van de eerstelijnszorg?
 • Wat heeft u nodig/wat zijn behoeften en wensen op het gebied van
 • Woon en leefomgeving
 • Sociale redzaamheid
 • Lichamelijk welzijn
 • Geestelijk welzijn
 • Mantelzorgondersteuning/waar liggen grenzen
 • Welke oplossingen ziet u, wat kunt u zelf en wat verwacht u van anderen?
 • Hoe ziet u uw toekomst over 5 tot 10 jaar
Het doel van de panelgesprekken en de interviews met patiënten en kwetsbare ouderen was om informatie op te halen over de knelpunten en wensen van ouderen en chronisch zieken ten aanzien van de thema’s mobiliteit, welzijn, zorg, mantelzorg, netwerk en eigen regie.

Nadat de gesprekken verwerkt waren en er een analyse gemaakt is, is er als extra check een tweede gesprek geweest met een aantal patiënten. Zij herkenden zich sterk in de uitkomsten.

Stacks Image 3557

Uitkomsten
Uit de gesprekken blijkt een aantal knelpunten in de zorg en zorgverlening naar voren te komen. Zo ervaren de mensen welzijn en zorg als aanbodgericht en het is voor mensen die duidelijk hoe de toegang en de organisatie van zorg geregeld is.
Het netwerk van de meeste geïnterviewden is klein, het delen van de zorg en ondersteuning met anderen is geen onderwerp van gesprek en mantelzorg wordt dan ook bijna uitsluitend verleend door partner en kinderen. De zorgverlener ondersteunt de mantelzorg niet actief.
De eigen regie voor mensen met een laag inkomen en lage opleiding is lastiger dan voor mensen met een hoger inkomen en hogere opleiding
Het actief zelf nadenken over ‘hoe wil ik de zorg hebben, welke oplossingen zie ik en wat zijn mijn mogelijkheden’ is in grote lijn nog onvoldoende ontwikkeld en wordt niet geactiveerd door vrijwilligers en professionals.
Ten slotte, het (openbaar) vervoer wordt als onvoldoende ervaren; te weinig mogelijkheden en/of te lange wachttijden.

Wensen zijn er ook
 • vraaggerichte zorg op basis van behoeften, wensen en gewoonten
 • passende vervoersmogelijkheden zowel openbaar vervoer als Wmo-vervoer en eigen oplossingen
 • ondersteuning van de mantelzorg door de professional (een systeem)
 • taken verdelen waardoor de belasting van de mantelzorg verminderd
 • informatie over de zorg
 • eenduidig loket of duidelijke toegang/informatiepunt
 • versterken van de eigen regie, eigen regie als vertrekpunt